Tingimused

 

,

Müügitingimused

E-poe reeglistik

Flutemakers OÜ, registrikoodiga 14206403 , aadress Vahesöödi talu(75106), Karla küla, Kose vald, Harjumaa (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab FlutemakersOÜ e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 1. E-POOD

1.1 FlutemakersOÜ e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale. 

1.2 Flutemakers OÜ on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust. 

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi. 

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

 

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides. 

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. 

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. 

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane. 

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel või krediitkaardiga.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. 

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

 

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes. 

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel. 

5.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Tallinna piires vastavalt kokkuleppele Teenuse osutajaga. 

5.3  Me saadame kaupa üle kogu maailma kasutades Omniva ja Itella Smartpost, DPD ja DHL-i teenuseid.

5.4 Kaubad toimetatakse pakiautomaati või Tallinna piires Teenuse kasutajani kolme tööpäeva jooksul, kui ei ole eelnevalt teavitatud pikemast tarneajast.

5.5 Pakendame oma tooted kõik selliselt , et kaup jõuaks kliendini tervelt ja vigastusteta.

5.6 Eesti sisesed tellimused võtavad kohale jõudmiseks aega 3-5 tööpäeva, ülemaailmsed 7-18 tööpäeva…või kiiremini kui võimalik. Need ajad on umbkaudsed ja võivad olla pikemad pühade (nagu Jõulud) või erakordselt halbade ilmaolude tõttu. Flutemakers OÜ ei vastuta vääramatute jõudude poolt tekitatud viivituste eest. Palume sellega arvestada ja varuda varakult aega kui soetate meie poest tooteid kingitusteks. Väga kiireloomuliste soovide korral kirjutage meile ja proovime leida kõige kiirema lahenduse: info@flutemakers.eu

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@flutemakers.eu E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon). 

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. 

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. 

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. 

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile pood@terviseoaas.ee

7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada. 

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist. 

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale. 

7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7.9 Teeme omaltpoolt kõik, et täita iga tellimus nii hästi kui võimalik. Palume arvestada, et Flutemakers OÜ toodang on käsitöö ja toodetel võib esineda toredaid väikesi iseärasusi. See aga ei kahanda nende väärtust vaid teeb nad unikaalseks ja kordumatuks. Siiski, soovime, et oleksite oma ostu üle siiralt õnnelik. Kui te ei ole millegagi rahul, andke meile teada: info@flutemakers.eu, ja leiame lahenduse!

 

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks. 

8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale. 

8.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet.

8.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Paypal`i turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Paypali serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Paypalis paiknevas serveris.

8.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel. 

8.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta –  perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress,  tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused. 

8.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse transporditeenust osutavaile ettevõttele. 

8.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. 

8.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 

8.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist. 

8.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse. 

8.13 Flutemakers OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Flutemakers OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

9. VASTUTUS

9.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. 

9.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes. 

9.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. 

9.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

10. ERIMEELSUSED

10.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

 

11. KASUTAMISTINGIMUSED

11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik. 

11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb kliendil valida toode, vajutab “Lisa ostukorvi” – seejärel sisestada kogused Kui suurendab kogust, siis on vajalik ka vajutada “uuenda ostukorvi”,  seejärel valib soovitava tarnemeetodi  ja vajutab “mine maksma”. Tasuda saab veebipoe omaniku arvelduskontole Swedpank EE852200221066262713.

Maksta saab ka pangalinkidega, mida pakub teile Maksekeskus AS.  

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

FlutemakersOÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Flutemakers OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

Hulgimüük

Koostööpakkumised on alati teretulnud, lisainfoks ja läbirääkimisteks palun kontakteeruge meiega: info@flutemakers.eu

Kontakt ja klienditeenindus

Kõige lihtsam viis meiega ühendust võtta on e-maili teel. Palun saada oma küsimus: info@flutemakers.eu

Proovime vastata nii kiiresti kui võimalik, kuid kõige aktiivsem klienditeeninduse aeg on 08:00- 20:00 (CET+3).